Thông báo về việc thi xếp lớp Tiếng Anh đối với sinh viên khóa Đại học 15 và Cao đẳng 20

thông báo
Theo thống kê 2 đợt thi xếp lớp đã tổ chức xong cho tân SV (hệ  đại trà- Đại học khóa 15 và Cao Đẳng khóa 20) thì có khoảng 600 sinh viên không tham gia dự thi.
Theo quy định Nhà trường, SV không dự thi xếp lớp thì không được học Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 và không được đăng ký học phần năm 2.
Khoa Ngoại ngữ thông báo đến các em tân sinh viên (hệ đại trà) chưa dự thi xếp lớp xuống đăng ký thi cùng với sinh viên hệ chất lượng cao:
     + Địa điểm đăng ký:  Khoa Ngoại ngữ.
     +Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 30/10/2019

Để lại một bình luận