Thông báo về việc thời hạn đăng ký đề tài tốt nghiệp năm 2016

Khoa thông báo các sinh viên chưa đăng ký được đề tài thì liên hệ với thầy Tâm chậm nhất vào thứ 6, ngày 25/11/2016. Sau thời gian này Khoa không giải quyết.

Blog Attachment

Để lại một bình luận