Thông báo về việc thực tập doanh nghiệp của lớp ĐHOT11

thuc-tap-sinh

Thông báo về việc tổ chức thực tập doanh nghiệp cho các lớp của ĐHOT11

Thông tin chi tiết: [13-11-2018_16.22.28]thongbaothuctap11132018011910

Blog Attachment

Để lại một bình luận