Thông báo về việc tổ chức học lại cho sinh viên ĐHOT10

dang ky hoc phan

Do thời hạn học tập của sinh viên ĐHOT10 đến hết tháng 10/2020. Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể hoàn thành chương trình học. Khoa Công nghệ Động lực thông báo:
1. Sinh viên có nhu cầu học tập cần khẩn trương liên hệ văn phòng Khoa X4.03 để được tư vấn và hỗ trợ đăng ký học tập ở học kỳ hè 2019 – 2020 hoặc ở học kỳ 1 2020 – 2021 để có thể hoàn thành và xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2021.
2. Thời gian đăng ký:

  • Đăng ký học kỳ hè 2019 – 2020 hạn chót trước ngày 16/07/2020
  • Đăng ký học kỳ 1 2020 – 2021 trước ngày 24/08/2020

Thông tin chi tiết: 

Blog Attachment

Để lại một bình luận