Thông báo về việc triển khai kế hoạch thực tập hệ Đại học lớp ĐHOT12

thuc-tap-sinh

Khoa Công nghệ Động lực thông báo triển khai kế hoạch thực tập của lớp ĐHOT12

Lưu ý tất cả sinh viên đọc kỹ thông báo và có mặt đúng ngày giờ.

Blog Attachment

Để lại một bình luận