Thông báo về việc triển khai thực tập doanh nghiệp của lớp ĐHOT13

thuc-tap-sinh

Khoa Công nghệ Động Lực thông báo đến toàn thể sinh viên lớp DHOT13 về việc triển khai các nội dung liên quan đến thực tập doanh nghiệp, cụ thể như sau:
Địa điểm: Phòng PIUS X1.01
Thời gian: thứ 6, ngày 6/11/2020

  • Từ 16h30 đến 17h00: Lớp DHOT13D, DHOT13E.
  • Từ 17h đến 17h30: Lớp DHOT13A, DHOT13B
  • Từ 17h30 đến 18h00: Lớp DHOT13C, DHOT13

Đề nghị toàn thể sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ.

 

Để lại một bình luận