Thông báo về việc tư vấn học tập cho sinh viên các lớp ĐHOT9 và ĐHOT10

thông báo

Đáp ứng như cầu học tập của sinh viên và tạo điều kiện để sinh viên hoàn thành chương trình học tập trong thời gian cho phép học tại trường (Sinh viên khóa 9 thời gian còn học tập tại trường đến tháng 10/2019 và sinh viên khóa 10còn học tập đến tháng 10/2020)

Khoa sẽ tổ chức 1 buổi tư vấn cho sinh viên các lớp ĐHOT9 và ĐHOT10 vào lúc 18h30, thứ 5 ngày 09/05/2019 tại văn phòng khoa Động lực.

Thông tin chi tiết: [03-05-2019_09.19.01]tb_hl (1)

Blog Attachment

Để lại một bình luận