Thông báo về việc tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp cho các trường Quân đội đào tạo thành sĩ quan dự bị năm 2021

thông báo

Thông báo về việc tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp cho các trường Quân đội đào tạo thành sĩ quan dự bị năm 2021. Tổng chi tiêu là 15 sinh viên.
Thông tin chi tiết: TIEU CHUAN SQDB

Blog Attachment

Để lại một bình luận