Thông báo về việc xét cấp học bổng “Sinh viên vượt khó hiếu học”

hoc bong

Thông báo về việc xét cấp học bổng “Sinh viên vượt khó hiếu”

Thông tin chi tiết: Thong bao hoc bong ngheo vuot kho
Lưu ý các giấy tờ cần thiết:
1. Đơn cấp xét học bổng: https://ctsv.iuh.edu.vn/bieumau.html@detail@218@33@Don-de-nghi-cap-hoc-bong-Sinh-vien-vuot-kho,-hieu-hoc
2. In bảng điểm tại phòng giáo vụ tầng 4 nhà X.
3. Các giấy xác nhận (của UBND).
Thời gian nộp về khoa hồ sơ xin cấp xét học bổng từ ngày thông báo đến hết ngày 10/11/2019.

Blog Attachment

Để lại một bình luận