Thông báo về việc xét học bổng khuyến học cho tân sinh viên và sinh viên nghèo vượt khó năm 2019 của công ty TNHH giải pháp và dịch vụ SSPACE dành cho khoa Động lực

hoc bong

Thông báo về việc xét học bổng khuyến học cho tân sinh viên và sinh viên nghèo vượt khó năm 2019 của công ty TNHH giải pháp và dịch vụ SSPACE dành cho khoa Động lực.

Thông tin chi tiết về học bổng: hoc bong cong ty SSpace 

Mọi chi tiết về xét học bổng sinh viên liên hệ văn phòng Đoàn khoa đến hết ngày 19/9/2019.

Blog Attachment

Để lại một bình luận