Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ vào tháng 10 năm 2019

tot nghiep

Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ vào tháng 10 năm 2019.

Xem chi tiết: [23-08-2019_13.24.32]tb_cong_nhan_tot_nghiep_sv_dao_tao_theo_he_thong_tin_chi_vao_thang_10.2019

Blog Attachment

Để lại một bình luận