Thông tin về lễ khai giảng năm học mới 2021 – 2022

thông báo

Thông tin đến các sinh viên đang học tại khoa Động Lực. Lễ Khai giảng năm học 2021 – 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức trực tiếp tại sảnh nhà H kết hợp trực tuyến trên nền tảng Zoom và Mạng xã hội Facebook, Youtube.
Fanpage: https://www.facebook.com/sviuh
Link sự kiện trên Facebook: https://facebook.com/events/s/le-khai-giang-nam-hoc-2021-202/410735480714502/
Link Youtube: https://youtu.be/hbZhUfP_i5Y

Để lại một bình luận