Tiến sĩ Đặng Tiến Phúc nhận nhiệm vụ Phó Trưởng khoa Công nghệ Động lực

quyet dinh

Chương trình Đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô của Khoa Công nghệ Động lực – Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh là một trong 8 Chương trình Đào tạo đã được kiểm định thành công theo chuẩn Quốc tế AUN-QA vào tháng 08/2019.
Nhằm từng bước thực hiện tầm nhìn, sứ mạng đã đề ra và nhiệm vụ đào tạo hàng năm của Nhà trường giao. Khi xây dựng Kế hoạch hành động 2 năm, 5 năm sắp tới và định hướng phát triển, hội nhập Quốc tế trong tương lai của Khoa, Ban chủ nhiệm và tập thể viên chức của Khoa đã xác định nhiều nhiệm vụ trong tâm, trong đó đặc biệt quan tâm nhiệm vụ đổi mới phương pháp và đảm bảo chất lượng đào tạo, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên, thực hiện hợp tác liên kết với Doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trên cơ sở nội dung công việc cần thực hiện, lãnh đạo Khoa đã đề xuất lãnh đạo Nhà trường xem xét bổ sung nhân sự quản lý cho Khoa. Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận và bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng khoa đối với Tiến sĩ Đặng Tiến Phúc.
Theo đó, vào lúc 14h30 ngày 30/06/2020, tại Hội trường E3.2- Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, Phòng TC-HC đã tổ chức “Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý” đối với TS. Đặng Tiến Phúc.
Tại Lễ Bổ nhiệm, TS. Nguyễn Xuân Hồng – Trưởng phòng TC-HC, đã công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Khoa đối với TS. Đăng Tiến Phúc. Theo Quyết định này, TS. Đặng Tiến Phúc nhận nhiệm vụ Phó Trưởng khoa Công nghệ Động lực – Trường Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/07/2020.

     TS. Nguyễn Xuân Hồng, trưởng phòng TCHC công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với TS. Đặng Tiến Phúc

Cũng tại buổi lễ, GS.TS. Lê Văn Tán – Phó Hiệu trưởng, đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng khoa Công nghệ Động lực cho TS. Đăng Tiến Phúc và phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với TS. Đặng Tiến Phúc trong cương vị mới, đồng thời tin tưởng TS. Đặng Tiến Phúc sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đẩy mạnh phát triển “thương hiệu” của khoa Công nghệ Động lực trong thời gian tới.

GS.TS. Lê Văn Tán trao Quyết định bổ nhiệm 

 

GS.TS. Lê Văn Tán phát biểu chúc mừng tân Phó Trưởng khoa Công nghệ Động lực

Tân Phó Trưởng khoa Công nghệ Động lực cũng đã phát biểu những cảm xúc của mình và những lời hứa thực hiện nhiệm vụ trên cương vị mới.

Tân Phó trưởng khoa Đặng Tiến Phúc nhận Quyết định và phát biểu nhận nhiệm vụ

 

 

Tin bài: Văn Năng

 

Blog Attachment

Để lại một bình luận