TỔ CHỨC HỘI THẢO “QUẢN LÝ DỊCH VỤ Ô TÔ THEO XU THẾ HỘI NHẬP”

standee hoij thao

Nhằm giúp sinh viên cập nhật kiến thức về xu hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực ô tô và nắm bắt hoạt động xây dựng chương trình Công nghệ kỹ thuật ôtô đạt chuẩn AUN – QA của khoa Công nghệ Động lực sẽ kiểm định vào năm 2019.

Khoa Công nghệ Động Lực tổ chức buổi hội thảo “QUẢN LÝ DỊCH VỤ Ô TÔ THEO XU THẾ HỘI NHẬP”

Thời gian: 7h30 ngày 30/9/2018

Địa điểm: Hội trường E4 – Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

Đối tượng tham dự: Tất cả sinh viên các lớp DHOT12, DHOT13, DHOT14 (bắt buộc)

Khuyến khích sinh viên lớp khác tham dự.

Nội dung chính buổi hội thảo:

+ Tổng quan và định hướng hoạt động của Khoa trong năm học 2018 -2019;

+ Cập nhật kiến thức về xu hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực ô tô.

+ Sinh viên giao lưu với đại diện doang nghiệp nhằm giải đáp câu hỏi của sinh viên liên quan đến ngành nghề và định hướng các công việc trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng ô tô.

Để lại một bình luận