Tổng hợp danh sách đăng ký học phần học kỳ 3 năm học 2018 – 2019

dang ky hoc phan

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 3 2018 – 2019

Nhằm mục đích kiểm tra số lượng đăng ký học phần cho việc mở lớp của các lớp hệ tín chỉ theo quy định của phòng Đào tạo, khoa đề nghị những sinh viên đăng ký các môn học trong học kỳ 3 năm học 2018 – 2019 điền vào thông tin theo đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc99fIbzd3zyjT_Z_aIWxdexPHD4nh_iAe-30G8o2DohtMo_Q/viewform 

Hạn chót đăng ký đến hết ngày 26/3/2019.

Để lại một bình luận