TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ HỘI THAO KHOA ĐỘNG LỰC 2017

Ban tổ chức hội thao khoa Động Lực năm 2017 đã tổng hợp danh sách các vận động viên thi đấu các môn trong hội thao.

https://drive.google.com/file/d/0B7etv5rNiBflcFRscFNFYk54eFU/view?usp=sharing

Để lại một bình luận