Tổng hợp danh sách thực tập doanh nghiệp của các lớp NCOT10

thuc-tap-sinh

Khoa đã tổng hợp danh sách sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp của lớp NCOT10AB. Sinh viên kiểm tra lại các thông tin về công ty thực tập, địa chỉ. Nếu có sai sót thì thông báo về khoa.

Thông tin chi tiết: [15-03-2019_09.40.23]ds_ttdn_ncot10

Blog Attachment

Để lại một bình luận