Tổng hợp thời khóa biểu học online_cập nhật lịch học đợt 3 từ 27_04_2020 (user ID và pass đăng nhập zoom)

hoc online 1

Thông báo tổng hợp thời khóa biểu đăng ký đợt 1, đợt 2, đợt 3 (đợt 3 bắt đầu học từ 27/4) dạy online, sinh viên lưu ý tên môn học, mã lớp học phần để vào cho đúng lớp và nhớ đăng nhập vào lms.iuh.edu.vn để xem lịch học và điểm danh

Thong tin chi tiết xem link: https://drive.google.com/file/d/1NpMtuhLErJ9G2ksNl2QrNJneKaf1dd8c/view?usp=sharing

Để lại một bình luận