Tra cứu kết quả thi sát hạch Tiếng Anh đầu vào của sinh viên khóa 18

Tieng Anh dau vao K18

Sinh viên K18 tra cứu kết quả thi sát hạch Tiếng Anh đầu vào qua link: https://pdt.iuh.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-thi-tieng-anh/ 

Để lại một bình luận