Triết lý giáo dục của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

triet ly 1

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) nhằm mục đích bồi dưỡng người học có được các phẩm chất, chuẩn bị cho người học hành trang bước vào cuộc sống và thế giới việc làm trong tương lai.

Blog Attachment

Để lại một bình luận