TUYỂN DỤNG TỪ TẬP ĐOÀN THÀNH THÀNH CÔNG

tải xuống

Tập đoàn Thành Thành Công là một tập đoàn đa ngành

Tham khảo tại địa chỉ : http://ttcsugar.com.vn

Hiên tại đang có nhu cầu tuyển dụng 20 nhân viên trong lĩnh vực Máy nông nghiệp-Cơ giới. (Thông tin cụ thể bên dưới)

Nếu cần tư vấn gì thêm các bạn liên lạc với Thầy Dương.

Blog Attachment

Để lại một bình luận