V/v chi trả tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ II năm học 2017-2018 và bổ sung năm học 2016-2017

images (1)

Thông báo V/v chi trả tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ II năm học 2017-2018 và Bổ sung năm học 2016-2017. Thông tin chi tiết: tb_62

Blog Attachment

Để lại một bình luận