V/v nộp bằng tốt nghiệp PTTH các lớp DHOT13 và CDOT18

images (1)

 Để hoàn tất thủ tục nhập học đầu năm đối với sinh viên hệ Đại học khóa 13 và Cao đẳng khóa 18 (năm 2017), nay phòng Công tác Sinh viên yêu cầu tất cả sinh viên đang học theo thông báo trên phải nộp bản photo công chứng ( hoặc bản sao ) Bằng tốt nghiệp THPT.

  • Thời gian : từ ngày ra thông báo ( chậm nhất đến ngày 15/06/2018 )
  • Địa điểm : nộp tại phòng CTSV ( tầng trệt nhà D )

 

Sau khi có thông báo trên nếu sinh viên không nộp bản photo công chứng hoặc bản sao Bằng tốt nghiệp THPT thì xem như hồ sơ nhập học chưa hợp lệ theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Để lại một bình luận