Về môn học Chuyên đề ô tô của lớp ĐHOT9

images (1)

Môn học Chuyên đề ô tô của lớp ĐHOT9 khoa đã mở và có 9 sinh viên đăng ký nên ở trạng thái hủy. Để tạo điều kiện cho sinh viên kịp ra trường nên khoa sẽ tổ chức cho lớp học bắt đầu từ ngày 01/03/2018 và sẽ học 50% thời gian số tiết.

Mọi chi tiết sinh viên liên hệ với giáo vụ khoa Động lực

Để lại một bình luận