Thông báo về việc đăng ký học phần đợt 2 học kỳ 1 năm hoc 2018-2019

dang_ky_hoc_phan-11_30_25_761

Thông báo đến tất cả sinh viên khoa Động lực về việc đăng ký học phần đợt 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

1. Thời gian đăng ký học phần đến ngày 4/9/2018.

2. Quy trình đăng ký và mở lớp:
a – Sinh viên đăng ký bằng giấy nộp tại khoa (mua ở nhà C).
b – Khoa làm giấy đề nghị xin mở lớp với danh sách đính kèm về phòng Đào tạo.
c-  Khoa phân công giảng viên giảng dạy và sinh viên xuống phòng kế toán đóng tiền.
d – Khoa thu lại biên lai và đính kèm danh sách nộp về Phòng Đào tạo.

Để lại một bình luận