Về việc đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hệ Đại học chính quy

images (2)

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hệ Đại học chính quy)

Căn cứ thông báo số 30/TB-ĐHCN ngày 14 tháng 03 năm 2017 về việc tổ chức đào tạo khối kiến thức tốt nghiệp bậc Đại học.

Khoa Công nghệ Động lực thông báo toàn thể sinh viên các lớp DHOT11 và các lớp học lại về kế hoạch đăng ký và thực hiện đề tài như sau:

    – Lúc 16h30’, thứ 4, ngày 29 tháng 08 năm 2018, Khoa đưa danh sách các đề tài (bao gồm tên đề tài, GVHD, số SV thực hiện) lên trang Web và trên bảng thông báo của Khoa.

– Sinh viên xem tên đề tài, GVHD, số người thực hiện, sau đó đăng ký với nhau và liên hệ với GVHD để chọn đề tài (thời gian đăng ký đến hết ngày 05/09/2018).

– Sau khi sinh viên đăng ký đề tài, SV thực hiện các bước theo sự hướng dẫn của GVHD và thông báo của Bộ môn/Khoa.

                                                         KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

Để lại một bình luận