Về việc học bổ sung kiến thức của bậc Cao đẳng nghề xét tuyển Liên thông lên trình động Đại học khóa 13 vừa học vừa làm.

images (1)

Thông báo v/v học bổ sung kiến thức của sinh viên tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề xét tuyển Liên thông lên trình độ Đại học khóa 13 hệ vừa làm vừa học. Thông tin chi tiết

tb_154

Blog Attachment

Để lại một bình luận