Về việc học trả nợ môn của ĐHOT8, ĐHOT9 và CĐOT16

images (1)

Khoa thông báo đến sinh viên các lớp Đại học Ô tô khóa 8 và 9 (ĐHOT8, ĐHOT9) và Cao đẳng ô tô 16 (CĐOT16) đang còn nợ các môn học:

     1/ Môn Hệ thống chuyển động & ĐK Ô TÔ    : 1116404

     2/ Môn Công nghệ chẩn đoán, kiểm định ô tô : 1116420

     3/ Môn kỹ thuật và bảo dưỡng ô tô                   : 2116024

     4/ Môn phương pháp thử nghiệm động cơ       : 2116052

     5/ Chuyên đề ô tô                                               : 2116065

 Những môn học trên sẽ bắt đầu học từ ngày 19/03/2018 và học 50% số tiết nếu không đủ số lượng đăng ký.

Để lại một bình luận