Về việc mở đợt cuối môn Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô của lớp ĐHOT9

images (2)

Khoa Động lực thông báo về việc mở đợt cuối môn học Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô của lớp ĐHOT9. 

Thời gian đăng ký đến hết ngày 23/9/2018. Sau thời gian này khoa sẽ không giải quyết các trường hợp và không mở lớp cho môn học này nữa.

Lịch học: sáng chủ nhật bắt đầu từ ngày 30/9/2018 (dự kiến)

Để lại một bình luận