Về việc mở lớp cho các môn học chưa đăng ký của các lớp học kỳ 2_2018

aaa

Hiên khoa vẫn đang mở lớp cho các các môn học sinh viên chưa đăng ký được. Thông báo cho các sinh viên các lớp chưa đăng ký được nộp đơn đăng ký học phần về khoa đến hết ngày 20/01/2018. Mọi chi tiết liên hệ với giáo vụ khoa.

Để lại một bình luận