Thông báo về việc tổ chức ngày hội việc làm năm 2018 tại IUH

hinh anh tuyen dung

Thông báo đến tất cả các bạn sinh viên đang học tại khoa Động lực, đặc biệt là các bạn sinh viên năm cuối DHOT9 về việc tổ chức ngày hội việc làm năm 2018 tại trường Đại học công nghiệp TPHCM. Thông tin chi tiết :   ngayhoituyendung2018 

Blog Attachment

Để lại một bình luận