V/v mở lớp học lại Anh văn cơ bản cho các lớp hệ niên chế Cao đẳng nghề

images (5)

Khoa Ngoại Ngữ có mở lớp học lại AVCB dành cho Cao đẳng nghề. Thông tin chi tiết

[06-03-2018_10.12.17]thong_bao_hoc_lai_avcb_cao_dang_nghe_dot_2_kg_01.04.18

Blog Attachment

Để lại một bình luận