Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Đoàn Nhiệm Kỳ 2015-2017 (Dự thảo)

Huy-Hiệu-đoàn-thanh-niên
ĐOÀN TRƯỜNG ĐHCN TP.HCM

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

DỰ THẢO

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2017

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Nhiệm kỳ 2015 – 2017

 

 1. Tình Hình Đoàn Khoa Công Nghệ Động Lực Trong Nhiệm Kỳ 2015- 2017
 2. Thuận lợi

Đoàn khoa luôn được sự chỉ đạo và quan tâm thường xuyên của Đoàn trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Đoàn trường và Ban Lãnh Đạo khoa luôn quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ Đoàn khoa thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn khoa, Ban chấp hành các Chi Đoàn đều là những nhân tố tích cực, nhiệt tình công tác. Đội ngũ cán bộ Đoàn luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo, năng nổ nhiệt tình. Đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng, hăng hái tham gia và yêu thích các hoạt động mà Đoàn khoa đề ra.

Các hoạt động của Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, mở ra cơ hội và môi trường thuận lợi cho sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, tham gia đóng góp trí tuệ và sức trẻ cho sự phát triển của nhà trường. Đây chính là động lực để các bạn sinh viên tích cực hưởng ứng các phong trào do Đoàn phát động.

Các văn bản hướng dẫn, quy chế của Trường ngày càng quan tâm đến công tác Thanh niên, phát huy tính xung kích sáng tạo của lực lượng Giáo viên trẻ và Đảng viên trẻ trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học và hoạt động vì cộng đồng.

 1. Khó khăn

Lực lượng cán bộ Đoàn thay đổi liên tục, việc bổ sung lực lượng kế thừa của Ban Chấp Hành gặp nhiều khó khăn, cán bộ Đoàn đa số mới tham gia công tác, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác đoàn, chưa được đào tạo qua trường lớp. Mặt khác, do việc học tập phải được đặt lên hàng đầu và chiếm nhiều thời gian nên các cán bộ Đoàn không thể đi sâu vào các mặt công tác của Đoàn.

Mặc khác công tác Đoàn đòi hỏi đội ngũ cán bộ Đoàn phải có năng lực và nhạy cảm trước diễn biến của xã hội cũng như của sinh viên. Trong đó khối lượng công việc và học tập ngày càng nhiều nên cũng tác động nhất định đến chất lượng sinh hoạt Chi Đoàn.

 1. Các Nội Dung Cụ Thể
 2. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”

Thực hiện các mô hình “Làm theo lời Bác”, Ban thường vụ Đoàn khoa đã chỉ  đạo tất cả các Chi Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức đa dạng phù hợp với từng đối tượng. Trong đó:

+  Đối với giảng viên trẻ: tổ chức các hoạt động như thực hiện tốt phong trào “03 trách nhiệm”, phấn đấu đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, gương mẫu trong công tác giảng dạy và học tập, không  ngừng  nâng cao trình độ kiến thức, đẩy mạnh cải cách phương pháp giảng dạy, vận dụng tốt lời dạy của Bác đối với giảng viên, trí thức trẻ. Chú trọng làm theo các phần việc như “Sửa đổi lối làm việc”, lời dạy “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” của Bác Hồ, tích cực nghiên cứu khoa học, yêu thương, giúp đỡ, truyền thụ lý tưởng và kiến thức cho sinh viên trong đấu tranh chống tiêu cực. Thực hiện tốt Di chúc của Bác trong việc chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo thanh niên thành những người vừa “hồng”, vừa “chuyên”, luôn tự phê bình và phê bình, góp phần xây dựng Nhà trường và xã hội ngày một phát triển.

+  Đối với Đoàn viên, thanh niên: tu dưỡng đạo đức, đấu tranh chống những tiêu cực trong chính bản thân, bạn bè xung quanh và xã hội, xây dựng tác phong công nghiệp nghiêm túc việc thực hiện giờ giấc khi đến lớp, đến trường. Chủ động chuyên cần biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo, học đi đôi với hành, nâng cao ý thức trong việc tìm tòi học hỏi, say mê nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện Đoàn viên”, xây dựng hoài bão, ước mơ, lối sống tiết kiệm, tình nguyện vì cộng đồng, lập thân, kiến quốc, phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp, “Thanh niên làm theo lời Bác”, gương sinh viên Sống đẹp.

Triển khai đăng ký, theo dõi, bình chọn, tuyên dương điển hình “Thanh niên làm theo lời Bác” và tập thể “Thanh niên làm theo lời Bác” vào dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.

 1. Giáo dục chính trị tư tưởng

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đoàn khoa luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là công tác trọng tâm nhằm giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên. Nhất là công tác giáo dục tư tưởng cho sinh viên trong thời kỳ hội nhập kinh tế.

Tham gia phong trào tìm hiểu kiến thức lịch sử thông qua cuộc thi “Ngược dòng thời gian” được tổ chức vào dịp kỉ niệm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và mừng sinh nhật Bác vào tháng 4 và tháng 5 hàng năm thu hút hơn 100 sinh viên đăng ký.

Phát động và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố và Đại Hội Đoàn toàn quốc cho toàn thể các các chi đoàn trực thuộc với 2 chuyên đề trọng tâm : “Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa”, “Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn trong tình hình mới và những yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên”.

Bên cạnh đó thì việc chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển toàn diện, thể chất, tri thức, đạo đức là việc quan trọng nhất và cần đẩy mạnh. Nhận thức được yêu cầu đó, Ban Thường vụ Đoàn khoa thực hiện và chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc làm theo lời dạy của Bác Hồ: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết… . Trong đó, bồi dưỡng các giá trị văn hóa trong thanh niên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là lý tưởng sống, lối sống, năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam” xem lời dạy của Bác là kim chỉ nam cho các hoạt động bồi dưỡng và rèn luyện đoàn viên.

Triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Đoàn đến đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt chính trị đầu khóa, sinh hoạt chi đoàn và các buổi họp Ban Chấp Hành định kì hàng tháng.

 1. Công tác giáo dục đạo đức lối sống

Triển khai xét khen thưởng, tuyên dương 5 đoàn viên điển hình đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm học 2015 – 2016, 2016 – 2017 và 1 giáo viên đạt được danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp trường năm 2015; tuyên dương 2 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, tuyên dương hơn 10 gương sinh viên đạt thành tích cao trong học tập từ năm 2015-2017, tuyên dương 10 sinh viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế. Đây là một trong những hoạt động thiết thực trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống và nhân rộng các tâm gương tiêu biểu trong sinh viên toàn trường.

Thực hiện cuộc vận động “4 xây, 3 chống” : với đầy đủ các nội dung xây dựng ý thức công dân – tinh thần tình nguyện – lòng hiếu học – yêu lao động; 3 chống là chống lối sống ích kỷ – lối sống lạc hậu – lối sống vô văn hóa.

Thực hiện cuộc vận động  văn hóa giảng đường: xếp hàng khi đi thang máy, văn hóa xếp hàng tại nhà ăn sinh viên theo tác phong công nghiệp, … Tổ chức các đội hình tình nguyện thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở để nâng cao ý thức chấp hành của tất cả đoàn viên, thanh niên.

Thực hiện cuộc vận động “Nói không với hàng rong, quà vặt” thông qua các hình thức tuyên truyền bằng hình ảnh, băng rôn từ đó nâng cao nhận  thức về  an toàn vệ sinh thực phẩm trong sinh viên.

Giáo dục cho đoàn viên thanh niên về xây dựng nếp sống văn minh chống các hiện tượng tiêu cực như: uống rượu, hút chích ma túy, mại dâm, cờ bạc, đua xe… Phát động trong đoàn viên thanh niên phong trào thi đua học tập và phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại thông qua các giải thể thao truyền thống của Đoàn Khoa, Đoàn trường.

 1. Giáo dục truyền thống

Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn trong năm như: Ngày truyền thống học sinh sinh viên 9/1, ngày thành lập Đảng 03/02, ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, ngày thành lập Đoàn 26/03,…

Tham gia hội thi văn nghệ cấp trường nhân dịp mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, thu hút đông đảo số lượng sinh viên tham gia.

 1. 5. Giáo dục pháp luật.

Công tác giáo dục pháp luật đã được Ban thường vụ Đoàn khoa chỉ đạo và triển khai đến từng Chi Đoàn, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến pháp luật: tổ chức hội thi “ Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ”, “Ý thức văn hóa khi tham gia giao thông”,…

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng và các quy định cụ thể liên quan đến cuộc sống và học tập phù hợp từng cấp học và trình độ đào tạo.

 1. II. Hoạt Động Phong Trào
 2. Phong trào “xung kích phát triển kinh tế -xã hội và bảo vệ tổ quốc”

1.1. Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường

Tổ chức và triển khai thực hiện các chương trình như : “Tư vấn hướng nghiệp”, “hành trình đến với nghề nghiệp”, các sân chơi học thuật được sự tham gia tích cực của các đoàn viên, thanh niên.

Nhiều hội thi, hội thảo khoa học, sân chơi học thuật được Đoàn khoa tổ chức, gắn với phát huy kiến thức chuyên ngành. Sinh viên các hệ đại học, cao đẳng tham khảo các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức và đạt được giải ba Nghiên Cứu Khoa Học Euréka cấp trường.

Phát động và tổ chức có hiệu quả phong trào “Dạy tốt- học tốt- tích cực nghiên cứu khoa học” trong Đoàn viên, sinh viên. Trong mỗi học kì đều tổ chức thăm dò và khảo sát lấy ý kiến của Đoàn viên, thanh niên trong học tập.

Triển khai và thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” do Hội sinh viên Thành Phố phát động đến tất cả Đoàn viên, thanh niên của các chi đoàn trực thuộc. Từ đó tuyển chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Trong nhiệm kỳ vừa qua Đoàn Trường đã tuyên dương 2 sinh viên của Đoàn Khoa đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trường.

Kết hợp với Ban Lãnh Đạo khoa tổ chức cuộc thi tay nghề cho các đoàn viên, thanh niên đang theo học ở khối ngành kỹ thuật nhằm tuyển chọn ra những sinh viên xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi tay nghề cấp Thành Phố, cấp Quốc gia. Kết quả có 1 sinh viên đoạt được giải nhất sinh viên giỏi tay nghề Cấp Thành Phố, 1 sinh viên đoạt nhì sinh viên giỏi tay nghề Cấp Bộ Công Thương.

Triển khai và tổ chức các buổi hội thảo nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Triển khai và vận động đoàn viên, thanh niên của Đoàn khoa tham gia cuộc thi “Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka”.

1.2. Xung kích tình nguyện vì cộng đồng.

Tham gia các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng như: chương trình “Ấm áp nghĩa tình mùa xuân biên giới ” và “Tết yêu thương” tại địa bàn huyện Hóc Môn, tỉnh Vĩnh Long và huyện Lộc Ninh (Bình Phước).

Triển khai tham gia các chương trình Hiến máu nhân đạo tại trường cũng như tại nhưng địa điểm khác trong thành phố.

1.3. Xung kích giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.

Tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn hàng tháng lồng ghép tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, trong nhiệm kỳ phát triển gần 100 đoàn viên mới đối với lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hoạt động Đoàn.

Công tác tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đã huy động một lực lượng lớn đoàn viên thanh niên tham gia và đã phát huy vai trò xung kích của Đoàn thanh niên.

 1. Phong trào “đồng hành cùng thanh niên mưu sinh, lập nghiệp”.

2.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập. Các chi đoàn tổ chức các buổi trao đổi, tọa đàm và thảo luận về phương pháp học tập, nội dung môn học theo chuyên ngành.

2.2. Đồng hành với thanh niên trong mưu sinh, lập nghiệp.

Tổ chức vận động các Chi đoàn trực thuộc tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu định kì hàng tháng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ các đoàn viên thanh niên.

Khoa đã tạo điều kiện trao hơn 20 suất học bổng cho sinh viên có thành tích cao trong học tập.

2.3. Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần

Hàng năm khoa đều tổ chức giải Hội thao khoa Công nghệ Động lực với tổng kinh phí trên 15.000.000đ. Hội thi được tổ chức từ 05/3 đến 26/3 hàng năm cùng 6 môn thi đấu thu hút hơn 200 sinh viên tham gia và hàng trăm sinh viên tham gia cổ động.

Tích cực tham gia các giải thể thao do Đoàn trường tổ chức. Kết quả là đạt được một số thành tích như: giải nhì toàn đoàn, các giải cờ vua, bóng bàn… của cả giáo viên và sinh viên toàn khoa.

Triển khai tuyển chọn tiết mục tham gia Hội diễn văn nghệ toàn trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.  Kết quả đã nhận được sự tham gia của 10 tiết mục xuất sắc cho mỗi đơn vị, thu hút khoảng 100 sinh viên tham gia.

2.4. Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kỹ năng thực hành xã hội

Trên cơ sở xây dựng và nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh niên, Ban Thường Vụ Đoàn khoa đã chỉ đạo các Chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động trang bị kĩ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, sinh viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt CLB đội, nhóm. Tạo thành các hoạt động mang lại giá trị thiết thực, hỗ trợ tích cực cho đoàn viên, sinh viên trong cuộc sống, làm việc và học tập.

 1. Thực hiện công trình thanh niên

Vận động sự đóng góp từ các Đoàn viên, thanh niên để giúp đỡ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vận động thực hiện phong trào “Sinh viên tiết kiệm điện, tiết kiệm nước” không những trong môi trường học đường mà còn ở kí túc xá, khu vực nhà trọ và các khu vực công cộng.

III. Công Tác Xây Dựng Đoàn Và Tập Hợp Thanh Niên

1.Công tác tập hợp thanh niên

Tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Đoàn – Hội đầu khóa, phát động nhiều phong trào và sân chơi để thu hút và tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tạo mọi điều kiện cho tất cả các bạn đoàn viên thanh niên gặp gỡ tiếp xúc với các Câu Lạc Bộ – Đội – Nhóm, từ đó đẩy mạnh hoạt động và phát triển của các Câu lạc bộ Đội – Nhóm. Điển hình là thông qua các Câu lạc bộ tiếng Anh, Câu Lạc Bộ kỹ năng mềm, Câu lạc bộ những người thắp sáng ước mơ… .Đội văn nghệ, đội tiên phong, đội công tác xã hội,.. đã thu hút được sự tham gia của các bạn đoàn viên thanh niên.

 1. 2. Xây dựng Đoàn về tư tưởng chính trị

Ban Thường vụ Đoàn khoa chỉ đạo đến tất cả các Chi Đoàn trực thuộc triển khai công tác sinh hoạt chủ điểm định kì hàng tháng. Kết quả 100% các chi đoàn đã tổ chức sinh hoạt chủ điểm tại các chi đoàn có sự giám sát và kiểm tra của Ban chấp hành Đoàn  Khoa, viện. Đoàn khoa kết hợp với các giáo viên chủ nhiệm và bộ môn nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

 1. 3. Xây dựng Đoàn về tổ chức

3.1. Công tác đoàn viên

Ban chấp hành Đoàn khoa tích cực hỗ trợ và chỉ đạo bí thư các chi đoàn trong việc quản lý đoàn viên tương đối chính xác và chặt chẽ. Hàng tháng Ban chấp hành Đoàn  Khoa, đều tiến hành công tác kiểm tra, thống kê lại số lượng Đoàn viên trong từng Chi Đoàn để kịp thời thông báo số liệu mới cho Ban chấp hành Đoàn khoa.

Tổ chức các buổi giao lưu, tập huấn rèn luyện kĩ năng cán bộ Đoàn và Đoàn viên với sự tham gia của đông đảo cán bộ Đoàn và Đoàn viên giữa các Chi Đoàn.

3.2. Công tác của các Chi đoàn

Ngoài các buổi sinh hoạt của chi đoàn, Đoàn khoa còn tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn các cán bộ chi đoàn kĩ năng quản lý, các bước tiến hành Đại hội chi đoàn và tổ chức phong trào cấp chi đoàn.

Đoàn  Khoa luôn quan tâm, hỗ trợ những hoạt động của Chi đoàn thông qua các buổi trao đổi, trò chuyện trực tiếp với Ban Chấp Hành Chi đoàn.

3.3. Công tác cán bộ đoàn

Bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, tạo một môi trường cho cán bộ Đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm, đồng thời tạo tiền đề lựa chọn những Cán bộ Đoàn có năng lực để bổ sung vào Ban chấp hành các Chi Đoàn, cũng như Đoàn khoa.

 1. 4. Công tác kiểm tra, giám sát

Ban thường vụ Đoàn khoa đã thường xuyên kiểm tra định kì hàng tháng. Qua đó, kịp thời phát hiện sai sót và điều chỉnh các hoạt động của  Chi Đoàn, CLB, Đội nhóm cho phù  hợp: kiểm tra công tác đoàn phí, việc sử dụng các nguồn quỹ khác của các đơn vị Đoàn  Khoa, viện.

 1. 5. Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Người cộng sản trẻ” thông qua việc tổ chức rộng rãi các hình thức tuyên truyền giáo dục về Đảng, Đoàn, tổ chức cho đoàn viên thanh niên chủ động tham gia vào các sinh hoạt chính trị, thực hiện tốt quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng chính trị của đoàn viên ưu tú, phát triển các hoạt động để đoàn viên ưu tú rèn luyện

Giới thiệu cho Đảng những cán bộ đoàn, những đoàn viên ưu tú. Tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của các  đơn vị.

 1. Công Tác Chỉ Đạo

Ban Thường Vụ đoàn khoa trực tiếp làm việc và triển khai đến các Chi Đoàn các kế hoạch, chỉ thị, công văn… của Đoàn trường.

Tổ Chức các buổi họp Ban Thường vụ Đoàn khoa và Ban Chấp Hành Đoàn khoa mở rộng định kì hàng tháng, qua đó lắng nghe báo cáo của các Chi Đoàn. Từ đó, tổng hợp thông tin và báo cáo về Đoàn cấp trên.

Trên đây là một số nội dung mà Đoàn khoa Công Nghệ Động Lực đã thực hiện và triển khai được trong thời gian qua. Có thể thấy mặc dù tập thể Ban chấp hành Đoàn  Khoa và toàn thể các chi đoàn, đoàn viên, thanh niên đã có nhiều cố gắng để đưa hoạt động Đoàn Thanh niên của Khoa ngày càng ổn định và phát triển. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan khác nhau nên chắc chắn không tránh khỏi những sai sót và hạn chế. Vì vậy, Ban Thường Vụ đoàn khoa rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo từ phía Đoàn cấp trên để có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đưa các hoạt động Đoàn Thanh Niên của khoa Công nghệ Động lực nói riêng và hoạt động của Đoàn trường nói chung ngày càng vững mạnh và phát triển nhiều hơn nữa.

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2015 – 2017

 

Để lại một bình luận