Biểu mẫu đăng ký xét tốt nghiệp

Bieu mau

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp lưu ý thực hiện đúng các biểu mẫu theo quy định. 

Các biểu mẫu và thông báo liên quan đến đăng ký xét tốt nghiệp theo đường link: https://drive.google.com/drive/folders/1TSnXWqtmH7WQwWNMAv188w1E-1Jlhv4L?usp=sharing

Để lại một bình luận