Các biểu mẫu môn học Khóa luận tốt nghiệp năm 2022_2023

Bieu mau

Sinh viên thực hiện môn học Khóa luận tốt nghiệp năm học 2022 – 2023 theo các biểu mẫu đúng quy định.

Link để xem các biểu mẫu:

https://drive.google.com/drive/folders/1je8StrmJZdBv8L8JzgkmjN2UvxgI8Cmr?usp=sharing

Để lại một bình luận