Công ty thiết bị Trường Sa tài trợ thiết bị chẩn đoán

IMG_0208

Để tạo điều kiện nâng cao công tác giảng dạy và có sự liên kết giữa doanh nghiệp và khoa Công nghệ Động Lực. Công ty TNHH thiết bị Trường Sa đã trao tặng bộ thiết bị chẩn đoán cho khoa.

IMG_0206              IMG_0208

IMG_0209              IMG_0211

Blog Attachment

Để lại một bình luận