• Sort by

HỆ ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM

Kế hoạch đào tạo toàn khoá hệ đại học vừa học vừa làm năm học 2016 - 2017 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO Trình độ đào tạo: Đại học Loại hình đào tạo: Vừa học vừa làm Ngành đào tạo: CÔNG…
  • Starts From Tháng Sáu 22, 2024
  • Đại học chính quy

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2016

Kế hoạch đào tạo hệ Đại học chính quy năm học 2016-2017 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO Trình độ đào tạo: Đại học Loại hình đào tạo: Chính quy Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ Tên tiếng Anh: Automotive…
  • Duration 4 năm
  • Starts From Tháng Sáu 22, 2024