Cuộc chiến đăng kí học phần-Nỗi lòng người sinh viên

Coder-Hongkiat

 

Thời điểm đăng kí đến rồi
Đứa nào đứa nấy đứng ngồi không yên
Nháo nhào cả bọn sinh viên
Hai tay cua chuột tít tít lao vào
Bạn bè í ới hô hào
Đào tạo đã mở mau vào đi thôi
Vật vã toát cả mồ hôi
Nghiến răng nghiến lợi cắn môi ngồi chờ
Bao đứa há mõm ngồi nhìn
Thế mà được có một nghìn thằng on
Đợi chờ heo hắt mỏi mòn
Mấy lớp cần học có còn không đây
Thời gian thấm thoát từng giây
Lòng càng lo lắng bụng đầy lo âu
Ngoài trời chợt nhẹ mưa ngâu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

Blog Attachment

Để lại một bình luận