Giới thiệu chương trình đào tạo thạc sĩ ngành kỹ thuật ô tô

tot nghiep

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KỸ THUẬT Ô TÔ

1. Đơn vị chuyên môn chủ quản

 • Khoa Công nghệ Động lực
 • Văn phòng: Lầu 4, nhà X, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.
 • Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 181
 • Email: faet@iuh.edu.vn
 • Người phụ trách:

. Thầy Nguyễn Chí Hùng – Trưởng Khoa (Email: nguyenchihung@iuh.edu.vn)
. Thầy Nguyễn Thành Tâm – Phó trưởng Khoa (Email: nguyenthanhtam@iuh.edu.vn)
. Thầy Đặng Tiến Phúc – Phó trưởng Khoa – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0905297192 Email: dangtienphuc@iuh.edu.vn)
Website:  http://faet.iuh.edu.vn 
2. Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Ô tô
Tên tiếng Việt: Kỹ thuật Ô tô
Tên tiếng Anh: Automotive Engineering
Mã chuyên ngành: 8520130
Quyết định: Số 1840/QĐ-ĐHCN ngày 30/12/2020
2.1 Mục tiêu chung
Đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật ô tô có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô với kiến thức rộng về các ngành liên quan; có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực của ngành; có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học ngành, có kỹ năng phân tích các vấn đề khoa học thuộc ngành và đưa ra các hướng xử lý; có khả năng trình bày các nội dung khoa học, công bố các kết quả nghiên cứu trước hội đồng.
2.2 Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô, người học có những khả năng sau:

 • Vận dụng được kiến thức chuyên môn sâu giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ trong ngành động lực và công nghiệp ô tô;
 • Đảm nhiệm tốt công tác nghiên cứu tại các bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyên gia đào tạo và có khả năng phát triển nghiên cứu sâu ở bậc Tiến sĩ;
 • Tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ trong ngành động lực và công nghiệp ô tô.

2.3 Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô

TT

Tên môn học tiếng Việt

Tên môn học tiếng Anh

Khối lượng tín chỉ

Các môn kiến thức chung 9
1 Triết học Philosophy 3
2 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Methodology of scientific research 3
3 Anh văn English 3
Môn cơ sở ngành và chuyên ngành 36
Môn bắt buộc 21
1 Quá trình cháy trong động cơ đốt trong Combustion process in internal combustion engine 3
2 Phương pháp số và mô hình hóa trong kỹ thuật Numerical methods &modelling for engineering 3
3 Động lực học ô tô nâng cao Advanced automotive dynamics 3
4 Động cơ đốt trong nâng cao Advanced ICE engineering 3
5 Công nghệ chế tạo ô tô nâng cao Advanced automotive manufacturing technology 3
6 Nghiên cứu phát triển ô tô Automotive research and development 3
7 Động lực học hệ nhiều vật thể Multibody system dynamics 3
Môn tự chọn (Chọn 15 tín chỉ trong số 11 môn 33 tín chỉ dưới đây) 15
1 Ô tô và ô nhiễm môi trường Automotive and air pollution 3
2 Năng lượng mới và nhiên liệu thay thế trên ô tô New energies and alternative fuels in automobile 3
3 Ô tô điện và ô tô thông minh Electric car and self-driving car 3
4 Các hệ thống mới trên các dòng ô tô hiện đại Advanced system in modern automobile 3
5 Kỹ thuật thân xe ô tô Automotive body engineering 3
6 Kỹ thuật mô phỏng ô tô Autmotive simulation engineering 3
7 Thử nghiệm ô tô Automotive testing 3
8 Vật liệu mới dùng trên ô tô Advanced material in automotive engineering 3
9 Quản lý chất lượng trong sản xuất ô tô Quality management system in automotive industry 3
10 Quản lý dự án sản xuất ô tô Automotive manufacturing projects management 3
11 Ứng dụng công nghệ 4.0 trong công nghiệp ô tô 4.0 Technology application in automotive industry 3
Luận văn Thạc sĩ 15 
1 6016118 Luận văn thạc sĩ Thesis 15
  Tổng     60

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật ô tô có thể:

 • Tham gia quản lý, điều hành, kiểm định, phân tích, nghiên cứu chuyên sâu ở các Cơ quan Quản lý nhà nước, các Doanh nghiệp trong ngành cơ khí ô tô.
 • Tham gia giảng dạy tại các Trường Đại học, Học viện, các Trung tâm, Viện nghiên cứu trong ngành cơ khí ô tô.

4. Kế hoạch đào tạo

 • Học liên tiếp trong 04 học kỳ (2 năm), học chủ yếu vào các ngày Thứ 7 và CN, ban đêm.
 • Tổng số tín chỉ toàn khóa: 60 tín chỉ
 • Khối kiến thức chung: 09 tín chỉ
 • Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc: 21 tín chỉ
 • Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành tự chọn: 15 tín chỉ
 • Luận văn thạc sĩ: 15 tín chỉ

5. Tuyển sinh

 • Thi tuyển với các môn sau đây:
 • Môn cơ bản: Toán
 • Môn cơ sở: Lý thuyết ô tô
 • Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (theo quy định chung của Trường Đại học Công nghiệp thành Phố Hồ Chí Minh)
 • Tuyển sinh 2 lần/năm.

Link chương trình khung đào tạo thạc sĩ ngành kỹ thuật ô tô: 1. 2020-2 Ô tô

Blog Attachment

Để lại một bình luận