Hoạt động tham quan kiến tập thực tế của sinh viên tại doanh nghiệp Bến Thành Ford

Kien tap Ford 2024 01

Nhằm giúp sinh viên tìm hiểu về ngành đang học từ môi trường sản xuất thực tế nhằm giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp tốt hơn với ngành học đã lựa chọn. Vì vậy vào ngày 28 tháng 03 năm 2024, Khoa Công nghệ Động lực tổ chức cho sinh viên Tham quan kiến tập tại Doanh nghiệp tại Bến Thành Ford – Đại lý ủy quyền chính thức của Ford Việt Nam.

Hình ảnh tham quan tại Bến Thành Ford – Đại lý ủy quyền chính thức của Ford Việt Nam

Hình ảnh Sinh viên được giới thiệu về sơ đồ tổ chức nhân sự của Doanh nghiệp

Mục đích của chuyến tham quan thực tế nhằm giúp sinh viên định hướng ngành nghề, tiếp thu thêm kiến thức thực tế ngoài chương trình học lý thuyết ở trường, tạo điều kiện cho các em sinh viên tham quan tiếp cận với thực tế sản xuất, nắm bắt được những công nghệ mới, cũng như nhận biết được những yêu cầu của các vị trí công việc trong tương lai.


Hình ảnh Sinh viên được giới thiệu, hướng dãn các công việc thực tế


Hình ảnh Sinh viên tham gia kiến tập

Một số hình ảnh khác:

Blog Attachment

Để lại một bình luận