Hội thảo của công ty cổ phần Netalink “Kỹ năng tự học và phát triển bản thân”

hội thâo

Chương trình hội thảo của công ty cổ phần Netalink “Kỹ năng tự học và phát triển bản thân”,

Các bạn sinh viên có thể đăng ký như sau:

Đăng ký trực tiếp tại trang đoàn trường: http://doantn.iuh.edu.vn/

Thời gian đăng ký : 18/03/2022 đến 26/03/2022

Mọi thông tin xin liên hệ  Ninh Phú Giang, số điện thoại: 0945.686.366

Để lại một bình luận