Honda Ô tô Cộng Hòa tuyển dụng

hinh anh tuyen dung

Do mở rộng diện tích xưởng bảo trì và đồng sơn, công ty cần tuyển dụng thêm nhân viên cho một số vị trí.

Thông tin chi tiết:

 https://drive.google.com/file/d/1i5UBSlO_MgxL8t46MmRKesUBG0I-zyeK/view?usp=sharing 

Để lại một bình luận