Hướng dẫn v/v hỗ trợ học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 năm 2021

huong dan mien giam hoc phi do covic 19
[Hướng dẫn hỗ trợ học phí cho sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19]
✅Đối tượng:
– Sinh viên có bố và mẹ bị mất việc, không có thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19;
– Sinh viên có bố hoặc mẹ bị mất việc, bị giảm thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19;
– Những trường hợp đặc biệt khó khăn khác (nếu có) do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Nguồn IUH

Để lại một bình luận