Kế hoạch thi và xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2017

Close up of a graduation cap and a certificate with a ribbon

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, nhà trường thông báo kế hoạch thi và xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2017 đối với các bậc đào tạo đang còn trong thời hạn học tập tại trường.

Thông tin chi tiết: tb_158

Blog Attachment

Để lại một bình luận