Kế hoạch tổ chức giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka cấp trường năm 2018

eureka

Nhằm đẩy mạnh hoạt động và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên, Ban giám hiệu thông báo về việc Tổ chức Giải thưởng nghiên cứu khoa học Euréka cấp trường năm 2018.

Thông tin chi tiết:  eureka_cap_truong_2018

Blog Attachment

Để lại một bình luận