Kế hoạch tổ chức lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 – năm 2019

HSV TPHCM
Kế hoạch tổ chức lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 – năm 2019
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy – Ban giám hiệu về việc đẩy mạnh công tác giáo dục và phát triển lớp đoàn viên có nhận thức chính trị vững vàng, từng bước nâng chất và xây dựng đội ngũ đoàn viên đảm bảo về chất lượng, số lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
Căn cứ vào chương trình Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020
Nay Ban thường vụ Đoàn trường thông báo tới các Đoàn Khoa /Viện về việc tổ chức lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 – năm 2019. (Kế hoạch và File hướng dẫn đính kèm)

Để lại một bình luận