Lịch học giáo dục định hướng cho các tân sinh viên khoá mới 2017

tu-duy-hoc-nghe-su-nghiep-tuong-lai

Lịch học giáo dục định hướng cho các tân sinh viên khoá mới 2017

[31-07-2017_17.29.09]ke_hoach hoc dinh huong 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

“Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khóa” năm học 2017 – 2018

Thực hiện Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khóa” năm học 2017 – 2018 của Trường đối với các tân sinh viên khối Đại học khóa 13 và Cao đẳng khóa 18. Khoa Công nghệ Động lực xây dựng kế hoạch thực hiện của Khoa như sau:

 1. THỜI GIAN
STT THỜI GIAN NGÀY THỨ ĐỊA ĐIỂM
BUỔI 1 13h00 đến 16h30 08/08/2017 Thứ 3 HỘI TRƯỜNG A7
BUỔI 2 13h00 đến 16h30 12/08/2017 Thứ 7 HỘI TRƯỜNG E4
BUỔI 3 13h00 đến 16h30 15/08/2017 Thứ 3 HỘI TRƯỜNG A7
 1. CÔNG TÁC QUẢN LÝ SINH VIÊN
 2. Buổi 1: Thứ 3, Ngày 08/08/2017
STT NỘI DUNG GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH ĐỊA ĐIỂM
1 Sắp xếp chỗ ngồi SV theo lớp – Điểm danh, duy trì ổn định và  trật tự trong quá trình sinh hoạt.

(Tên in đậm ở cột bên là g/v phụ trách chính)

Phụ trách sinh viên khối Cao đẳng: Thầy Võ Lâm Kim Thanh, cô Trần Thị Kim Phượng, thầy Nguyễn Văn Sỹ, thầy Bùi Chí Thành.

Phụ trách sinh viên khối Đại học:

Thầy Nguyễn Doãn Dương, thầy Đàm Quốc Tuấn, thầy Hồ Anh Cường, thầy Vũ Viết Hải.

HỘI TRƯỜNG A7
 1. Buổi 2: Thứ 7, ngày 12/08/2017
STT NỘI DUNG GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH ĐỊA ĐIỂM
1 Sắp xếp chỗ ngồi SV theo lớp – Điểm danh, duy trì ổn định và  trật tự trong quá trình sinh hoạt.

(Tên in đậm ở cột bên là g/v phụ trách chính)

Phụ trách sinh viên khối Cao đẳng:

Thầy Võ Lâm Kim Thanh, cô Trần Thị Kim Phượng, thầy Phan Văn Nhựt.

Phụ trách sinh viên khối Đại học:

Thầy Nguyễn Doãn Dương, thầy Nguyễn Quốc Sỹ, thầy Đàm Quốc Tuấn,  thầy Hà Thanh Liêm.

HỘI TRƯỜNG E4
 1. Buổi 3: Thứ 3, ngày 15/08/2017
STT NỘI DUNG GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH ĐỊA ĐIỂM
1 Sắp xếp chỗ ngồi SV theo lớp – Điểm danh, duy trì ổn định và  trật tự trong quá trình sinh hoạt.

(Tên in đậm ở cột bên là g/v phụ trách chính)

Phụ trách sinh viên khối Cao đẳng: Thầy Võ Lâm Kim Thanh, cô Trần Thị Kim Phượng, thầy Nguyễn Văn Sỹ, thầy Bùi Chí Thành.

Phụ trách sinh viên khối Đại học:

Thầy Nguyễn Doãn Dương, thầy Đàm Quốc Tuấn, thầy Hồ Anh Cường, thầy Vũ Viết Hải.

HỘI TRƯỜNG A7

 III. PHÂN CÔNG PHỔ BIẾN CÁC NỘI DUNG

 1. Buổi 1: Thứ 3, Ngày 08/08/2017 – ĐỊA ĐIỂM: HỘI TRƯỜNG A 7
STT NỘI DUNG GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH THỜI GIAN
1 Sắp xếp chỗ ngồi SV theo lớp – Điểm danh, duy trì ổn định và  trật tự trong quá trình sinh hoạt.

(Tên in đậm ở cột bên là g/v phụ trách chính)

Như phần II 12h45’-13h00’
Văn nghệ đầu giờ BCH Đoàn Khoa
2 Phát biểu khai mạc chào đón tân sinh viên. Thầy Nguyễn Chí Hùng 13h00’-13h15’’
3 – Giới thiệu về trường (phim minh họa), đơn vị đào tạo. Giới thiệu sơ đồ trường, phương tiện di chuyển, thanh bộ, thang máy.

– Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ trong trường như: Ngân hàng, thư viện, siêu thị, KTX, căn tin, trung tâm ngoại ngữ, tin học, CLB văn nghệ, Võ thuật, thể dục thể hình. Hướng dẫn giao tiếp với các phòng ban chức năng trong trường

Thầy Nguyễn Xuân Ngọc (Phụ trách)

Thầy Hồ Anh Cường

(Hỗ trợ)

 

13h15’-14h15’
Văn nghệ giải lao. BCH Đoàn Khoa 14h15’-14h30’
4 – Quy định về học phí, miễn giảm học phí, nộp học phí. Quy định về xét học bổng. Quy định đồng phục của HSSV.

– Bảo hiểm học đường. Quy chế HSSV

– Quy chế SVHS; Nội quy học tập

Thầy Hoàng Ngọc Dương (Phụ trách)

Thầy Nguyễn Xuân Ngọc (Hỗ trợ)

14h30’-15h15’
5 – Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2017-2018.

– Hướng dẫn quy định thời gian học tập, TKB năm học 2017-2018.

 

Thầy Đặng Tiến Phúc

 

15h15’-15h45’
6 – Giao lưu bầu ban cán sự lớp gồm: Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư Chi đoàn.

– Phân công cố vấn học tập các lớp.

Thầy Nguyễn Xuân Ngọc (Phụ trách)

BCH Đoàn Khoa

15h45’-16h30’

 

 1. Buổi 2: Thứ 7, ngày 12/08/2017 – ĐỊA ĐIỂM: HỘI TRƯỜNG E4

STT

NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG NGƯỜI THỰC HIỆN

THỜI GIAN

1 Sắp xếp chỗ ngồi SV theo lớp – Điểm danh, ổn định trật tự trong quá trình sinh hoạt.

(Tên in đậm ở cột bên là g/v phụ trách chính)

Như phần II 12h45’-13h00’
Văn nghệ đầu giờ BCH Đoàn khoa
2 – Phổ biến luật giáo dục.

– Kiến thức về chấp hành pháp luật.

Thầy Nguyễn Thành Tâm 13h00’-13h45’
3 – Giao lưu đại diện Doanh nghiệp ô tô với SV mới và tư vấn định hướng về ngành nghề của Khoa. Khoa mời đại diện Doanh nghiệp: Anh Huỳnh Tấn Thuyết – Cty Toyota Biên Hòa. Thầy Hà Thanh Liêm (Hỗ trợ) 13h45’-14h45’
4 Văn nghệ giải lao. BCH Đoàn khoa 14h45’-15h00’
5 -Giao lưu đại diện cựu sinh viên với SV mới. Khoa mời đại diện cựu sinh viên: Anh Nguyễn Văn Cường. T. Hoàng Ngọc Dương (Hỗ trợ) 15h00’-16h00’
6 – Triển khai Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018. Thầy Hà Thanh Liêm (Phụ trách)

BCH Đoàn Khoa

16h00’-16h30’
 1. Buổi 3: Thứ 3, ngày 15/08/2017– ĐỊA ĐIỂM: HỘI TRƯỜNG A7
STT NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG NGƯỜI THỰC HIỆN THỜI GIAN
1 Sắp xếp chỗ ngồi SV theo lớp – Điểm danh, ổn định trật tự trong quá trình sinh hoạt.

(Tên in đậm ở cột bên là g/v phụ trách chính)

Như phần II 12h45’-13h00’
Văn nghệ đầu giờ BCH Đoàn khoa
2 – Tóm tắt quy chế học vụ, phổ biến quy chế học tín chỉ.

– Hướng dẫn đăng ký học phần trên mạng và những vấn đề lưu ý khi học theo học chế tín chỉ.

Thầy Nguyễn Xuân Ngọc (Phụ trách)

Thầy Hồ Anh Cường (Hỗ trợ)

13h00’-14h00’
3 – Quy định về điều kiện xét tốt nghiệp đối với môn Tin học.

– Quy định về học và xét tốt nghiệp môn Tiếng anh.

Thầy Nguyễn Văn Sỹ

 

Mời g/v Khoa Ngoại ngữ phổ biến

14h00’-14h15’

 

14h15’-14h30’

4 Giới thiệu các hoạt động NCKH của SV trong Trường/Khoa

 

Giới thiệu Trung tâm tư vấn và hỗ trợ SV, Câu lạc bộ khởi nghiệp.

 

Thầy Đặng Tiến Phúc và Thầy Nguyễn Văn Sỹ

 

Mời g/v của TT tư vấn và kết nối Doanh nghiệp phổ biến

14h30’-15h00’

 

 

15h00’-15h30’

 

 

5 Phương pháp học Đại học Thầy Đặng Tiến Phúc

Thầy Nguyễn Văn Sỹ

15h30’-16h00’
6 – Giải đáp câu hỏi của SV

– Sinh viên viết bài thu hoạch, sau đó nộp cho giảng viên.

(Tên in đậm ở cột bên là g/v phụ trách chính)

– Lãnh đạo Khoa

Phụ trách sinh viên khối Cao đẳng: Thầy Võ Lâm Kim Thanh, cô Trần Thị Kim Phượng, thầy Nguyễn Văn Sỹ, thầy Bùi Chí Thành.

Phụ trách sinh viên khối Đại học:

Thầy Nguyễn Doãn Dương, thầy Đàm Quốc Tuấn, thầy Hồ Anh Cường, thầy Vũ Viết Hải

16h00’-16h30’
7 Tham quan Xưởng thực hành Thầy Đặng Tiến Phúc và các g/v phụ trách khối Cao đẳng và Đại học;

Thầy Đàm Quốc Tuấn

16h30’-17h30’

Đề nghị các giảng viên được phân công trong kế hoạch phối hợp thực hiện đúng nội dung. Giảng viên phụ trách soạn nội dung bài giảng PowerPoint theo đúng nội dung mà Nhà trường yêu cầu để phổ biến cho HSSV.

Chú ý:

 1. Kế hoạch và phân công trình bày nội dung Giáo dục định hướng của Khoa được gửi qua EGOV đến các thầy/cô.
 2. Tài liệu Giáo dục định hướng do Trường cung cấp đề nghị các thầy các thầy/cô lấy về từ đường dẫn: Data-Hui\Nhà xuất bản\ Tài liệu giáo dục định hướng năm học 2017-2018.
 3. Thầy Tâm chuẩn bị giấy và câu hỏi để phát cho SVHS làm bản thu hoạch.
 4. Cuối buổi thứ 3 (chiều ngày 15/8/2017), thầy Phúc điều phối trên Hội trường A7 cho SV xuống tham quan Xưởng thực hành của Khoa. Thầy Đàm Quốc Tuấn trực Xưởng để cùng phối hợp với các thầy phụ trách khối Cao đẳng và Đại học hướng dẫn SV tham quan (SV lớp nào nộp bài thu hoạch trước thì đi trước, g/v phụ trách các khối dẫn từng nhóm SV tham quan). Tham quan Xưởng xong g/v cho SV ra về.
 5. Ban chấp hành Đoàn Khoa chủ động phân công đoàn viên hỗ trợ các hoạt động văn nghệ, trò chơi và các nội dung liên quan đến công tác Đoàn Khoa.
 6. Toàn bộ bài thu hoạch của SV gửi về cho T. Tâm quản lý.

 

                                                                                                                                                  TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                                                                                                                 Nguyễn Chí Hùng

Blog Attachment

Để lại một bình luận