Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017 – 2017

Sinh viên các lớp xem lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 – 2017, kể các lớp học ghép.

https://drive.google.com/file/d/0B0fBSTl87npmN3FiSXRROWw3WFU/view?usp=sharing

Để lại một bình luận