Lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề tháng 6/2017

on_thi_dai_hoc_1

Thông báo lịch thi tốt nghiệp của hệ Cao đẳng nghề tháng 6 năm 2017

https://drive.google.com/file/d/0B0fBSTl87npmaDg1d1pWbWV4MW8/view?usp=sharing

 

Để lại một bình luận