Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy

images (1)

Quy định này áp dụng cho sinh viên đại học chính quy bắt đầu từ học kỳ 1, năm 2017-2018. Các em tham khảo và thực hiện cho đúng.

https://drive.google.com/file/d/0B6aVa2FyW46xRm1SOTFqVjJ1X0U/view?usp=sharing

Để lại một bình luận